Trwa renowacja wieży kościoła mariackiego w Darłowie. Na przełomie sierpnia i września prace ruszą również w kościele świętej Gertrudy. To jeden z poważniejszych unijnych projektów realizowanych w ostatnim czasie w naszych świątyniach, a ekipy remontowe widać już od kilku tygodni podczas prac na wieży kościoła mariackiego.

W największym darłowskim kościele zaplanowano naprawę ścian wieży, wymianę pokrycia dachu, zabezpieczenie drewnianej konstrukcji wieży oraz wywiezienie i utylizację odpadów. Na razie prace przebiegają zgodnie z planem i mają potrwać jeszcze kilka tygodni. Wkrótce ekipy remontowe pojawią się też wokół i wewnątrz kościoła świętej Gertrudy. Tutaj zaplanowano: prace dokumentacyjne, roboty wstępne wraz z wykonaniem izolacji pionowej, prace przy elewacjach oraz portale ceglane.

Przy wypełnianiu spękań murów zewnętrznych zostanie zastosowana taka sama metoda jak w kościele mariackim. Do naprawy kamienno-ceglanej przewidziano wykorzystanie zaprawy wapienno - trasowej, natomiast ubytki w cegłach zostaną wypełnione zaprawą mineralną.

Tynki zostaną wykonane z zaprawy wapiennej barwionej w masie. Wewnątrz tej świątyni na początku usunięte zostaną zabrudzenia na malowidłach ściennych. Następnie uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej i przebarwień zostanie wykonane przy pomocy etanolu i wysokiej jakości pigmentów. Prace przy prospekcie organowym rozpoczną się od usunięcia zabrudzeń.

Następnie wykonane zostanie podklejanie prospektu. Dwa ostanie zadania rozpoczną się od usuwania przebarwień, zabrudzeń czy przemalowań przy balustradach empor i ław z drzwiczkami. Następnie przeprowadzone zostanie uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej na elementach drewnianych.

Projekt o unijne wsparcie napisała parafia pw. św. Gertrudy w Darłowie w partnerstwie z parafią pw. M.B.Częstochowskiej.Całkowita wartość projektu przekracza 2 miliony złotych, a unijna dotacja stanowić będzie więcej niż 50 procent wszystkich kosztów. Inwestycja ma się przyczynić do zwiększenia liczby turystów odwiedzających zabytki.