Blisko 1,5 miliona złotych będzie kosztował remont wieży darłowskiego kościoła mariackiego. Parafia zdobyła dotację z unijnych funduszy.

Gotycki, murowany, trzynawowy kościół mariacki typu bazylikowego wzniesiono w Darłowie w XIV wieku, ze składek i robocizny słowiańskich mieszkańców miasta. Z zapisków kronikarskich dowiadujemy się, że 60. metrową wieżę od zachodu dobudowano w roku 1394, dzięki funduszom księcia Bogusława VIII. Wielokrotnie niszczona przez pożary i sztormowe wichury niemal cudem dotrwała do naszych czasów.

Niedawne badania odkryły znaczne pęknięcia korpusu wieży wymagające pilnego remontu. Parafia zdobyła blisko milion dotacji na ten cel z unijnych funduszy, co stanowi 75% ogółu kosztów remontu. Darłowski samorząd dołożył 180. tys. zł. Resztę dołożyła parafia.