Ponad 2 miliony złotych będzie kosztowała renowacja dwóch darłowskich świątyń. Parafiom udało się zdobyć blisko 1,3 mln unijnego wsparcia To jeden z poważniejszych unijnych projektów realizowanych w ostatnim czasie w naszych świątyniach, a ekipy remontowe widać już podczas prac na wieży kościoła mariackiego.

Projekt o unijne wsparcie napisała parafia pw. św. Gertrudy w Darłowie w partnerstwie z parafią pw. M.B.Częstochowskiej. W największym darłowskim kościele zaplanowano naprawę ścian wieży, wymianę pokrycia dachu, zabezpieczenie drewnianej konstrukcji wieży oraz wywiezienie i utylizację odpadów.

W trakcie prac przy naprawie zarysowanych fragmentów murów wykorzystywane zostaną nowe i stare cegły, jeżeli ich stan techniczny będzie odpowiedni. Do wzmocnienia elementów drewnianych przewidziano zastosowanie środków głęboko penetrujących i wzmacniających pozostawioną przez owady "mączkę". W ten sposób nie dojdzie do rozwoju grzyba i ponownego ataku owadów. Nowe elementy drewniane przeznaczone do wbudowania zostaną zaimpregnowane w zakresie ochrony grzybobójczej, ognioochronnej oraz przed szkodnikami drewna.

W tym miejscu warto przypomnieć, że darłowski kościół od lat boryka się z problemem kołatka - niebezpiecznego drewnojada, który atakuje zabytkowe elementy świątyni. Niszczył między innymi kunsztownie zdobioną ambonę z 1684 roku.

- Jeśli nic nie zrobimy, to obawiam się, że za parę miesięcy nie będzie czego ratować. Już w tej chwili drewniane elementy zaczynają odpadać od ambony - podkreślał swego czasu na naszych łamach ojciec Stanisław Piankowski, proboszcz parafii pw. MB Częstochowskiej przy ulicy Franciszkańskiej. Tym razem prace renowacyjne toczyć się będą głównie na zewnątrz. Nowy dach zostanie wykonany w tradycyjnej technologii, nowe pokrycie tak samo jak stare będzie wykonane z dachówki karpiówki. W kościele świętej Gertrudy zaplanowano: prace dokumentacyjne, roboty wstępne wraz z wykonaniem izolacji pionowej, prace przy elewacjach oraz portale ceglane. Przy wypełnianiu spękań murów zewnętrznych zostanie zastosowana taka sama metoda jak w kościele mariackim. Do naprawy kamienno-ceglanej przewidziano wykorzystanie zaprawy wapienno - trasowej, natomiast ubytki w cegłach zostaną wypełnione zaprawą mineralną. Tynki zostaną wykonane z zaprawy wapiennej barwionej w masie.

Wewnątrz tej świątyni na początku usunięte zostaną zabrudzenia na malowidłach ściennych. Następnie uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej i przebarwień zostanie wykonane przy pomocy etanolu i wysokiej jakości pigmentów. Prace przy prospekcie organowym rozpoczną się od usunięcia zabrudzeń. Następnie wykonane zostanie podklejanie prospektu. Dwa ostanie zadania rozpoczną się od usuwania przebarwień, zabrudzeń czy przemalowań przy balustradach empor i ław z drzwiczkami. Następnie przeprowadzone zostanie uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej na elementach drewnianych. Kościół mariacki jest uważany za jeden głównych symboli miasta.

W bocznej nawie znajdują się sarkofagi dwóch księżnych pomorskich oraz króla Danii, Norwegii i Szwecji - Eryka. Kościół pw. Św. Gertrudy w Darłowie. Obiekt został wzniesiony jako dwunastoboczna kaplica cmentarna. Zabytek charakteryzuje się niepowtarzalnymi w Polsce rozwiązaniami architektonicznymi.